Αρχική   /   Υπηρεσίες   /   Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Τόμτσης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται τόσο σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων, ενεργειακού σχεδιασμού (αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες φωτισμού – αερισμού -  θέρμανσης – ψύξης), όσο και σε ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμογών συστημάτων διαχείρισης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και συντήρηση αυτών, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών.
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Φωτοβολταϊκα Συστήματα
  • Αντλίες Θερμότητας
  • Σύστημα KNX BMS, Smart Home
  • Ενδοδαπέδια θέρμανση με χρήση αβαθής γεωθερμίας.