Αρχική   /   Υπηρεσίες   /   Περιβαλλοντικά Έργα και Έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Περιβαλλοντικά Έργα και Έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Περιβαλλοντικά Έργα και Έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η Τόμτσης & Συνεργάτες δίνει λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.
Επιπλέον κατά περίπτωση συμμετέχει στην προώθηση,  ανάπτυξη, σχεδιασμό (engineering) κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία αλλά και συντήρηση περιβαλλοντικών τεχνικών έργων.